Предимствата на масивната дървесина


В продължение на векове, дървото е било единственият материал за изработката на мебели. Независимо от успехите на техническия прогрес, който преобърна живота ни, хората продължават да изработват мебели от естествено дърво.

Нещо повече, благодарение на многовековния опит в използването на различни видове дърво, изучавайки на свойствата му, хората са намерили оптималния начин за производство, обработка и експлоатация на дървените мебели.

Без съмнение мебелите от масивна дървесина внасят изисканост и аристократизъм.

Предимствата, обаче не се ограничават само до добрия вид на продукта. Мебелите от масивна дървесина притежават изключителна здравна и запазват отличните си качества много по-дълго от използването на алтернативни материали за производство.

Твърдата дървесина се характеризира с експресивна структура и почти пълно отсъствие на мирис. Проявява се главно при първичната обработка на рязане.

Дъбовата дървесина притежава изразителна структура и характерно красиво оцветяване. Породата е здрава. Има тесни беловини, които са с различен цвят от ядрото и могат да бъдат светлокафяви или тъмнокафяви. Дъба се характеризира с висока якост и способност на огъване. Поради наличието на танин, във високи количества, дъба е най-устойчив на гниене спрямо другите видове твърда дървесина.

Свойствата на този тип дървен материал допринасят за лесното му обработване, оцветяване и полиране.

Масивната дъбова дървесина е широко разпространена при производството на мебели, както и на дърворезба и декорация. Механичните свойства на дървото позволяват производството на огънати мебели.

Друг добре познат вид масивна дървесина е буковата.

Буковата дървесина има хубава текстура и на цвят е бяла с жълто-червен оттенък. Може да се каже, че някои от свойствата му се доближават до тези на дъба. Буковата дървесина е здрава, плътна и се поддава на огъване.