Видове качества и тяхната характеристика
Както може да бъде видно в сайта на Екоефект СВ, готовите продукти се окачествяват по определен принцип. Видовете качества, които предлагаме са: А/В ; В/С; С/С; „Рустик“.По-долу може да видите кратка характеристика на всеки тип качества, които предлагаме за нашите продукти и техните специфични особености.БУКА/ВЛицева страна – А: Повърхността е равномерно оцветена. Има перфектен в...
Прочети повече
Предимствата на масивната дървесина
В продължение на векове, дървото е било единственият материал за изработката на мебели. Независимо от успехите на техническия прогрес, който преобърна живота ни, хората продължават да изработват мебели от естествено дърво.Нещо повече, благодарение на многовековния опит в използването на различни видове дърво, изучавайки на свойствата му, хората са намерили оптималния начин за производство, обработ...
Прочети повече