В продължение на векове, дървото е било единственият материал за изработката на мебели. Независимо от успехите на техническия прогрес, който преобърна живота ни, хората продължават да изработват мебели от естествено дърво.Нещо повече, благодарение на многовековния опит в използването на различни видове дърво, изучавайки на свойствата му, хората са намерили оптималния начин за производство, обработ...