Както може да бъде видно в сайта на Екоефект СВ, готовите продукти се окачествяват по определен принцип. Видовете качества, които предлагаме са: А/В ; В/С; С/С; „Рустик“.По-долу може да видите кратка характеристика на всеки тип качества, които предлагаме за нашите продукти и техните специфични особености.БУКА/ВЛицева страна – А: Повърхността е равномерно оцветена. Има перфектен в...